PAR MĀRU
 
Trīs Latvijas mākslas zvaigžņu - Māras Vaičunas, Felicitas Pauļukas un Baibas Vegeres izstāde 
 
Izstāde Visuma Centrā ir vēlēšanās runāt PAR MĀRU, parādīt gleznotājas Māras Vaičunas (1949-2019) darbus.
Māra studiju laikā uzdāvināja pasteļa krītiņus Baibai Vegerei (1948), un tā viss sākās. Baiba Vegere ir viena no nedaudzajām Latvijas māksliniecēm, kura glezno ar pasteli uz audekla. Izstādē eksponētās "Gladiolas" (1984) ir tuvs darbs Baibai, kompozīcijā ir arī citi ziedi, bet tieši gladiolas uzdāvināja Māra. Savukārt "Gleznotāja" (2023) ir Felicitas Pauļuka, izcila portretiste, pasteļglezniecības meistare, un šī pazīšanās ir bijusi nozīmīga gan Baibai Vegerei, gan Mārai Vaičunas.
Felicitas Pauļukas (1925-2014) "Māra" (1977) – filigrāns meistardarbs par klusumu un Māru. Pasteļa tehnikai raksturīgais sausais, gandrīz drūpošais virsmas klājums, Felicitas rokas tuvums papīram, jo pastelis ir tehnika, kurā starp mākslinieka roku un krāsu tikpat kā nav distances, un krītiņu līniju saceltais putekļu starojums ir viņas Māra.
Māra ir atvedusi pie sava darbu labirinta. Varētu iebilst, darbiem ir nosaukumi, otrā pusē skaidri salasāmi. Kad darbs bija pabeigts, mierīgi uz to skatoties, tika dots nosaukums, un šīs pāris rindiņas, pasvītrojot pilnīgo pabeigtību, vēl tiek apvilktas ar līniju, kas atgādina kaķi, un vienmēr tas ir atšķirīgi. Tas nopietnajā procesā ienesa smaida intonāciju. Ir vēl kas tāds, ko Māra mīlēja no sirds, tie bija franču buldogi, kopš mākslas akadēmijas keramikas nodaļas pabeigšanas, suņi bijuši vienmēr. Kādi ir Māras veidotie trauki, paliek noslēpums, darbnīcā neatradām nevienu viņas parakstītu. Māra savus traukus ir gleznojusi, ne apdedzinājusi.
Trauki, jeb to lineārās aprises, ir Māras kluso dabu aktieru kompānija, kas dažādos veidos izspēlē smalku horeogrāfiju starp intuīciju un matemātisku uzdevumu - līnija kā racionālais kodols un ilgstoša gleznošanas procesa nedefinējamais laiks kā daudzslāņu laukumi. Ir darbi, kuros līniju raksts tuvojas šifrētai valodai, ir tādi, kuros Māra sevi atklāj kā virtuozu un ekspresīvu zīmētāju. Visam gleznotajam piemīt cilvēciskas klātbūtnes siltums un slīdošu domu dīvaina miera atmosfēra.
 
Ilze Putniņa
LNMM

Visuma centrā eksponēti šādi Māras Vaičunas darbi: Lotto. 2005; Felicitas darba dēlis. I. un II. 2003; Nezinu. 2016; Otrās brokastis. 2010; Mirušās puķes. 2009; Variācija par tēmu. I. 2006; Ružciems. Bebru purvā. 2011; Klusā daba jūlijā. 1986.
 
Izstāde veidota ar VKKF un Erica Synths atbalstu. 
Galerija izsaka pateicību mākslas vēsturniecei Ilzei Putniņai un māksliniecei Ievai Putniņai par iesaistīšanos izstādes veidošanā. 
 
Izstāde apskatāma no 23/09/2023 - 23/10/2023.
 

 

Fotogrāfiju autors: Antra Oša