ZZZ

Starp divām saulēm 

 

Papildinātās realitātes foto instalācija ir kopdarbs, kas īstenots sadarbojoties diviem mediju māksliniekiem – Kristapam Zelmenim un Zanei Zelmenei.

Tās ietvaros apskatītā tēma ir skatītāja iepazīstināšana ar pilsētvidei aktuālu tēmu "psiho-ģeogrāfija", kas pēta ģeogrāfiskās vides ietekmi uz indivīda emocijām un uzvedību.

Pilsētām ir raksturīga ēku koncentrācija un infrastruktūra: ielas, laukumi, transporta tīkls, enerģijas, ūdensapgādes, atkritumu apsaimniekošanas un citas sistēmas.

 

Cilvēkam ir tendence pārveidot apkārtējo vidi savām vajadzībām, veidojot kopīgu infrastuktūras tīklu. Pilsētplānošanā šāds tīkls bieži tiek apskatīts un attīstīts kā mākslīga sistēma. Tāpēc lai uzturētu šo mākslīgo kārtību, tā tiek novērota un aizsargāta. Tā rezultātā sistēmas plaisās dzimst aklie punkti, kas rodas organiski, paralēli pilsētas attīstībai piemērojoties vai tieši otrādi - pretojoties pilsētas ielu un transporta līniju, dažādu rajonu novilktajām robežām. Šīs vietas pilsētas infrasturktūrā vienmēr ir pastāvējušas - tās nav apzināti veidotas, bet ir radušās dabīgi, jo cilvēkam ir arī vajadzības, kas ir ārpus likuma, sistēmas un pieņemtajām normām.

 

Izstāde kinoteātrī "Vidzeme".