SAN. APP 

MABOCA

 

Ginta Gabrāna papildinātās realitātes skulptūra 50 km rādiusā virs Madonas.

 

\